Biodlare

Noga utvalt.

Honung från bin som känner sig hemma

Våra biodlare

Monica Larsson Biodling

Glasbo Biodling

Vanligt ställda frågor om våra biodlare

Hur väljer ni ut biodlare?

Vi delar in det I två segment. Att ta väl hand om bina och att ta väl hand om honungen.

De biodlare vi jobbar med måste hålla en hög standard I sin biodling där de tar hand om sina bin på ett bra sätt. Du måste hålla bina friska och se till att de alltid har tillräckligt med mat och inte skörda varje droppe honung. Vi vill att du undviker miljöer som kan vara stressande eller onaturliga för bina.

Att ta väl hand om honungen betyder att du måste vänta tills att bina är klara med sitt jobb innan du skördar. Du får alltså inte vara för ivrig och skörda för tidigt. Du måste ha utrustning som är väl avsedd för ändamålet och hantera honungen varsamt utan uppvärmning.

Kan jag bli biodlare hos er?

Om du har varit biodlare I några år och lever upp till våra förväntningar , så kan du det. Men du måste ha ett antal års erfarenhet av biodling och du måste ha ett flertal samhällen. Självklart måste du ha ändamålsenliga lokaler och utrustning.  

Hur vet jag att bina tas väl om hand?

Vi måste träffas och vi måste se hur ni arbetar. Tillit byggs över tid. Vi kommer att fråga hur ni arbetar och vi vill se hur ni tar hand om bina.

sv_SESvenska